Sosyal - Duygusal Gelişim

Çocuklar paylaşmayı, işbirliğini, sosyalleşmeyi öğrenirler. Ayrıca arkadaşları arasında yaşayabilecekleri çatışmalar ve ilişkilerinde ortaya çıkan problemleri çözümlemeyi, kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer çocukların hakkına saygı duymayı öğrenirler. Bütün bunlar, çocuğun hayatında yer alabilecek problemlere çözüm yolları bulmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Bunlar çocuğun kendisini tanımasına ve özgüveninin gelişmesine katkı sağlar.