PlayHouse Oyun Grubu Modeli

Hayatımızdaki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi çocuklarımız için iyi bir gelecek hazırlamaktır. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak ve gelecekte başarılı olmalarını sağlamak tamamen bizim elimizdedir.

Çocuğun bu geri dönüşümü imkansız ilk yıllarını uyaranların yetersiz ve düzensiz olduğu, duygusal ve fiziksel desteğin yeterince sunulmadığı ve yeni öğrenme fırsatlarının oluşturulmadığı  bir çevrede geirmesi çocuğun beyin gelişimini olumsuz etkiler.

Yapılan araştırmalar, erken çocukluk eğitiminin çocuklar, aileler ve toplum üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %50'si 4 yaşına, %30'u 4 yaşından 8 yaşına ve %20'si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır ve sadece bu bilgi bile erken çocukluk döneminin ne kadar önemli olduğunu göstermeye yetmektedir. Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme, doğumla birlikte başlar ve hayat boyu devam eder. 0-6 yaş dönemi beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve motor gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle ilk 6 yılda çok hızlı büyürler ve dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler, bu dönem beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda, çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neleri ve hangi hızla öğrenebileceği tamamen çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve imkanlarıyla yakından ilgilidir.

"Dengeli ve Sağlıklı Gelişim" için çocuğun rahatça hareket edebileceği ferah ve sevgi dolu zengin uyarıcı bir çevre içinde bulunması ve çocuğa yeni öğrenme fırsatlarının sunulması gerekmektedir. Çocuğun bu geri dönüşü imkansız ilk yıllarını uyaranların yetersiz ve düzensiz olduğu, duygusal ve fiziksel desteğin yeterince sunulmadığı ve yeni öğrenme fırsatlarının oluşturulmadığı  bir çevrede geçirmesi çocuğun beyin gelişimini olumsuz etkiler. Bu durum ise, çocuğun dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor gelişim alanlarında gecikmeler görülmesine, ayrıca davranış problemleri sergilemesine yol açar.

 

PlayHouse Oyun Grubu programı, çocukların hareket, bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve öz bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan her çocuğa kendi hızında öğrenme imkanı sunan esnek, eğlenceli, sistemli ve zengin içeriklidir...