Oyun Grupları Hakkında

Hafta içi her gün oyun grubu programımız mevcuttur. Oyun grupları ebeveynli ve ebeveynsiz olmak üzere temelde ikiye ayrılır.

Çorlu PlayHouse olarak biz, çocuklara birey olarak değer veriyor, onların gelişimsel özelliklerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak bireysel farklılıkları gözeterek oyun programları hazırlıyor ve uyguluyoruz. Çocuklarımızın yaşıtlarıyla sosyalleşirken eğlenmeleri, beden koordinasyonlarının gelişmesi, oyun oynarken öğrenmeleri ve “okul” kavramını olabilecek en renkli ve eğlenceli şekilde algılamaları amaçlarıyla çocuklarımız için okul öncesi eğitimi öncesinde ve düzeyinde oyun grupları düzenlemekteyiz. Okul öncesi eğitimi açısından son derece önemi olan oyun gruplarımız, çocuklarımızın gerek fiziksel gerek bilişsel gelişimlerini keyifle destekleyen zenginleştirilmiş ve spesifikleştirilmiş içeriği ile alanında uzman ve tecrübeli öğretmenler eşliğinde, gerek işitsel, gerek dokunsal, gerekse görsel zeka ve algıyı destekleyen zengin materyal ve faaliyet desteğiyle sunulmaktadır. Yapılan oyun ve faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını artırırken, dil gelişimini destekler; sosyal ve duygusal gelişimlerini artırır, sembolik düşünmeyi destekler; el-göz koordinasyonunu ve motor becerilerini geliştirir.

Yaşamlarının ilk yıllarında gün boyunca genellikle sadece tek bir kişiyle - çoğunlukla anneyle- yoğun ilişki kurmuş olan çocukların, “kısa süreli anneden bağımsız yaşıtlarıyla sosyalleşmesi” amacıyla herhangi bir öncül alıştırma dönemi yaşamadan doğrudan yarım veya tam gün anaokulu ya da kreş sürecine başlamaları halinde sıklıkla görülen travmaların önüne geçilmesi, okula gitme alışkanlığının kazanılması ile arkadaş ve öğretmen kavramlarının algılanmasındaki faydaları oyun gruplarının tercih edilmesindeki öncelikli unsurlar olmaktadır.

PlayHouse oyun gruplarının, çocuklarımızın bir arada oturarak etkileşimli çalışabilmelerine olanak sağlayan bir yerleşim alanı vardır. Böylece çocuklarımız bir yandan oynarken bir yandan da birbirlerini gözlemleme imkanı bulurlar. Oyun gruplarımızın bir parçası olan “10 dk. atıştırma aktivitesi” aracılığıyla karşılıklı birbirlerini görmekte, öğretmenlerinin de yardımıyla yemek alışkanlıklarını daha çabuk edinmektedirler.

Gerek bilişsel gerekse de fiziksel gelişiminde en önemli temellerin atıldığı bu muhim dönemin öneminin bilincinde olarak PlayHouse öğretmenleri her bir çocuğumuzla ayrı ayrı ve titizlikle ilgilenmektedir. Bu bakımdan butik tarzda yürütmekte olduğumuz oyun gruplarımız, maksimum 12 kişi ile sınırlı olup her bir oyun grubumuz akademik olarak çocuk gelişimi eğitimi almış nitelikli sınıf öğretmeni ve bir yardımcı oyun ablası eşliğinde yürütülmektedir.

 

NEDEN OYUN GRUBU ?

Oyun çocukların en ciddi uğraşıdır” Montaigne

‘Oyun ve Oyuncaklar Çocuklar İçin Bir Öğrenme Aracıdır’ 

Oyuncaklar, çocuğun yeteneklerini gelişmesini sağlayan, böylelikle de büyük bir eğitimsel amacı yerine getiren oyun malzemeleridir, birer öğrenme aracıdır. Oyuncaklara, çocuğun toplum ve çevreyle olan ilişkilerini düzenleyen bir sistem olarak da bakılabilir. Oyuncaklar, çocukların renk, boyut ve şekillerden haberdar olmasını sağlar. Her yaşta farklı oyuncaklar ile oynanır ve gelişimin her evresinde yer alan oyuncaklar çocuklar için bir öğrenme aracıdır.

Çocuklar, gelişimin en hızlı olduğu 0-3 yaş döneminde sosyal, duygusal, zekâ, dil gelişiminde, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında, okula gitmeyen yaşıtlarına göre daha ileri düzeyde farklılıklar gösterir. Çocuklar çevresinde olan biten her şeyi gözlemler, taklit eder, olumlu etkilenir, daha hızla öğrenir. Çocuklar kendi yaş gruplarındaki çocuklarla birlikte oynamaktan ve yemek yemekten keyif alır. Çocuklar planlı ve düzenli gözlemle olumlu alışkanlıklar kazanır. Paylaşma ve yardımlaşmayı öğrenir. İsteklerinin yerine getirilmesi konusunda sınırları zorlayıcı olan bu yaş grubu, zaman içinde sadece “ben” yerine “bizi” de fark eder.

Belli bir amaca yönelik olsun olmasın ya da kurallı veya kuralsız olsun çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı en etkin öğrenme süreci, oyunla sağlanmaktadır. Fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan oyun, çocuklar açısından gerçek hayatın en temel ve önemli parçasıdır. Oyun sırasında çouk, kendi çevresi ile uzlaşmayı, paylaşmayı, sosyal yaşama uyum sağlamayı öğrenir.  Aynı zamanda oyun vasıtasıyla kazanılan olumlu özellikler pekiştirilir ve geliştirilir. Oyun, problem çözme, hayal kurma, yaratıcılık sürecinin hareketle bütünleşmesini sağlar ve büyüme aşamasında olan çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan sağlıklı yetişmesinin yanı sıra çocuğun arkadaşlarıyla uyumu gerçekleştirmesine aracı olacaktır. Oyun aracılığıyla çocuklar, düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi; sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı; dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir. Ayrıca yine oyun aracılığıyla çocuklar, en güçlü doğal dürtülerden olan saldırganlık dürtüsünü boşaltma; çevresini araştırma ve tanıma  imkanı bulur; toplu yaşam için gerekli olan kuralları öğrenirler. Kısacası, ihtiyacı olan pek çok deneyimi yaşıtlarıyla beraber sosyal bir grup içinde hareket ederek öğrenme imkanı bulan çocuklar, daha mutlu olurlar.