Fiziksel Gelişim

İlk çocukluk dönemi, bebeklik döneminin sona ermesini izleyen 2- 6 yaşları arasına denk gelen aralıktır. İlk çocukluk dönemi içerisinde bedensel gelişimin hızı ya da büyüme değeri, bebeklik dönemine oranla azalırken, hem kaba hem ince motor becerilerin gelişimi hızlı bir biçimde gerçekleşir. Bu dönemde çocukların kas gelişimi dikkat çekici düzeydedir. Kasların gelişimi sonucunda çocuklar yürüme, tırmanma, yakalama, sıçrama gibi motor becerilerde ilerlemeler sergilerler. Bu becerilerin gelişmesiyle okul öncesi çocukların hareket düzeyi artar ve çevrelerini daha çok keşfedebilirler.

Bedensel büyümedeki artışlarla kaba ve ince kasların gelişimi, çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimini de destekler.

Çocukları erken yaşta eğlenceli bedensel aktivitelere dahil etmek, fiziksel gelişimleriniyemek düzenlerini, ruh sağlıklarını olumlu yönde geliştirir. Erken dönemde çocuğun yaşına ve çocuğun gelişimine uygun egzersizler yapan ve bu alışkanlığı edinen çocuklar ileri de hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak daha sağlıklı olmaya yatkın olurlar.

Çorlu PlayHouse Oyun grubu programı dahilinde yapılmakta olan birçok hareketli etkinlik ve oyun yanı sıra, çocuk yogası ve sabah sporu kapsamında günlük yapılan çeşitli büyük-küçük kas egzersizleri sadece fiziksel bir çalışma olmayıp aynı zamanda çocuğunuzun beden algısını, bedensel kontrolünü ve duygu kontrolünü de geliştirir.