Çorlu PlayHouse Oyun Grupları Hakkında

Çocuklarınıza için iyi bir başlangıç şansı verin. Çorlu PlayHouse Oyun Grupları

Gün geçtikçe tahrip olan doğa, kent merkezlerinin betonlaşması yeni nesli hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Şehirleşmeyle birlikte sokaklarda koşturan, oyun oynayan çocuklara rastlamak oldukça güçleşirken, öğrenme ve gelişme çağındaki çocuklar birçok şeyden mahrum kalıyor. Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimleri açısından hareketli oyunlar çok önemli olduğundan koşup oynayan çocuk hayata daha pozitif bakar. 'Koşup oynayan' çocuğun hayatında birçok olumlu değişiklik gerçekleşir. Atlama, koşma, tırmanma faaliyetleri çocuğun sindirim, dolaşım, solunum sistemlerinin düzenli çalışmasına yardım eder. Grup oyunlarındaki rol değişiklikleriyle empati kurma becerisi geliştirir. Dikkati, algısı, koordinasyonu, hızı artar; ilerideki akademik başarısı olumlu etkilenir. Zıplama, inme, çıkma, bükme, düzeltme, yoğurma faaliyetleri ile büyük ve küçük kasları gelişir; okul döneminde yazmayı öğrenmesi kolaylaşır. Ait olma, saygınlık kazanma, kendini kanıtlama gibi sosyal rolleri tanır.

1,5 - 6 yaş arası çocukların yaş grupları ve gelişim seviyeleri gözetilerek ve "kaliteli zengin uyaran" düşüncesi temelinde geliştirilen eğlenceli Çorlu PlayHouse oyun grubu içeriği, çok çeşitli oyun ve aletli aktivitelerle çocukların motor ve nörolojik gelişimini tetikler. Çocukların dikkatini ve merakını cezbeden "kaliteli zengin uyaran" öğrenme sürecini keyifli bir hale sokar, çocukların konsantrasyon süresini uzatır.

PlayHouse genelinde yapılan müzik yayını ile çocuklar farklı müzik tarzlarıyla tanışır. Müzik içerikli PlayHouse Oyun Grubu, şarkılar, danslar, enstrümanlar ve harekete dayalı oyunlar ile çocuğun gelişimine katkıda bulunurken müzik sevgisini de destekler.

Çorlu PlayHouse Oyun Grubu programlarımız 4 seviyeden oluşur. Her bir seviyede, çocuğun o dönemdeki gelişimini destekleyici aktiviteler sunulur. Programlarımızda, duyusal keşif, sebep ve sonuç ilişkisi, ikili iletişim, motor planlama, hayali oyun canlandırma, dinleme ve dil becerileri geliştirmeye yönelik aktiviteler yer almaktadır. Her seviye, çocuğun zihinsel, sosyal ve fiziksel kabiliyetini geliştirici, temel ve katılımcı faaliyetlerden oluşur. Çocukların motor ve nörolojik gelişimini destekleyen oyun ve aletli aktivitelerden oluşan PLAYHOUSE eğitim planı gerek içerik gerekse de materyal açısından sağladığı zengin uyaranlar sayesinde çocuklarımızın dikkatini hızla çeker ve uzun süreli konsantrasyon sağlar.

Çorlu PlayHouse oyun grubu programları “Minder Zamanı” ve “Bilişsel Zaman” olmak üzere iki bölümden oluşur. İngilizce, Türkçe ya da enstrümantal müzikler eşliğinde gerçekleşen "Minder Zamanı", sosyalleşme ve dil gelişimini destekleyen serbest oyunlar yanı sıra nörolojik ve fiziksel gelişimi destekleyen denge çalışmaları, motor planlama, hayali oyun canlandırma, jimnastik, yoga, tırmanma, top havuzu ve trambolin ile jimnastik minderlerini de kapsayan çeşitli parkur oyunları vb. hareketli etkinliklerden oluşur. "Bilişsel Zaman" ise PlayHouse oyun grubuna özel olarak hazırlanmış ve sosyal-duygusal, öz bakım becerileri ile bilişsel gelişimi destekleme özelliğine sahip ve zorluk-kolaylık derecesi yaş guruplarına göre değişen zengin içerikli duyusal keşif, sebep ve sonuç ilişkisi, ikili iletişim, dinleme ve dil becerileri geliştirmeye yönelik aktivitelerden oluşan programımız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Aydınlık ve ferah binamızda, sınıfların mevcudiyeti maksimum 10-12 çocuk ile sınırlıdır. Her sınıfa bir öğretmen ve bir yardımcı abla katılır.