Çorlu Oyun Grubu

Çocuğunuza iyi bir başlangıç şansı verin !

Çocukların yaş grupları ve gelişim seviyeleri gözetilerek "kaliteli zengin uyaran" düşüncesi temelinde geliştirilen, oyun oynayarak öğrenme methodu ile harmanlanan eğlenceli ve kapsamlı PlayHouse oyun grubu içeriği, çok çeşitli oyun ve aletli aktiviteler ile çocukların motor ve nörolojik gelişimini destekler.

Çocukların dikkatini ve merakını cezbeden "kaliteli zengin uyaran" öğrenme sürecini keyifli bir hale sokar, konsantrasyon süresini uzatır. PlayHouse Oyun Grubu Modeli yirminin üzerinde başlıktan oluşur. Program içerikleri eğitim koordinatörümüz tarafından her yaş için özenle hazırlananır.

PlayHouse Oyun Grubu Modeli High Scope, Montessori pedegojisi, Reggio Emilia yaklaşımı, Waldorf pedegojisi, Pikler pedogijisi gibi çocuk gelişimi ve eğitimi alanında dünya üzerinde kabul görmüş önemli tüm yaklaşımlar sentezlenerek oluşturulur.  PlayHouse çocukların ilk okuludur. Okulla ilgili ilk kavramlar burada eğlenceli bir şelkilde çocuklara sunulur. Böylece çocukların eğlenerek öğrenmesi, okulu ve öğretmeni sevmesi, öğrenmeye istek duyması ve bu durumun sürdürülebilir olması sağlanır.

Uygulanan programlar kurum müdürü, eğitim koordinatörü, çocuk gelişimi öğretmenleri ve kurum psikologu tarafından takip edilir.

 

ÇORLU PLAYHOUSE’ DA OYUN GRUBU (PLAY GROUP)

Çorlu PlayHouse olarak biz, çocuklara birey olarak değer veriyor, onların gelişimsel özelliklerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak bireysel farklılıkları gözeterek oyun programları hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Çocuklarımızın yaşıtlarıyla sosyalleşirken eğlenmeleri, beden koordinasyonlarının gelişmesi, oyun oynarken öğrenmeleri ve “okul” kavramını olabilecek en renkli ve eğlenceli şekilde algılamaları amaçlarıyla çocuklarımız için okul öncesi eğitimi düzeyinde oyun grupları düzenlemekteyiz.

Okul öncesi eğitimi açısından son derece önemi olan oyun gruplarımız, çocuklarımızın gerek fiziksel gerek bilişsel gelişimlerini keyifle destekleyen zenginleştirilmiş ve spesifikleştirilmiş içeriği ile alanında uzman ve tecrübeli öğretmenler eşliğinde, gerek işitsel, gerek dokunsal, gerekse görsel zeka ve algıyı destekleyen zengin materyal ve faaliyet desteğiyle sunulmaktadır.

Yapılan oyun ve faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını artırırken, dil gelişimini destekler; sosyal ve duygusal gelişimlerini artırır, sembolik düşünmeyi destekler; el-göz koordinasyonunu ve motor becerilerini geliştirir.

Yaşamlarının ilk yıllarında gün boyunca genellikle sadece tek bir kişiyle - çoğunlukla anneyle- yoğun ilişki kurmuş olan çocukların, “kısa süreli anneden bağımsız yaşıtlarıyla sosyalleşmesi” amacıyla herhangi bir öncül alıştırma dönemi yaşamadan doğrudan yarım veya tam gün anaokulu ya da kreş sürecine başlamaları halinde sıklıkla görülen travmaların önüne geçilmesi, okula gitme alışkanlığının kazanılması ile arkadaş ve öğretmen kavramlarının algılanmasındaki faydaları oyun gruplarının tercih edilmesindeki öncelikli unsurlar olmaktadır.

PlayHouse oyun gruplarının, çocuklarımızın bir arada oturarak etkileşimli çalışabilmelerine olanak sağlayan bir yerleşim alanı vardır. Böylece çocuklarımız bir yandan oynarken bir yandan da birbirlerini gözlemleme imkanı bulurlar.
 

Gerek bilişsel gerekse de fiziksel gelişiminde en önemli temellerin atıldığı bu mühim dönemin öneminin bilincinde olarak PlayHouse öğretmenleri her bir çocuğumuzla ayrı ayrı ve titizlikle ilgilenmektedir. Bu bakımdan butik tarzda yürütmekte olduğumuz oyun gruplarımızın kontenjanı sınırlı olup her bir oyun grubumuz akademik olarak çocuk gelişimi eğitimi almış nitelikli sınıf öğretmeni ve bir yardımcı oyun ablası/teyzesi eşliğinde yürütülmektedir.

 

OYUN NEDİR ?

0-6 yaş grubu çocuk için yaşamı öğrenme aracı olan oyun, çocuğun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için gerekli olan beslenme, sevgi, bakım kadar gereklidir. Oyun, çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocuk duygularını oyun yoluyla aktarır, öğrenimlerini oyun ile kazanır, gelişini oyun yoluyla destekler. Çocuk oyun oynayarak kendini tanır. En güçlü ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık dürtüsünü boşaltma olanağı bulur. Değişik sosyal rolleri deneme, duygularını dışa vurma imkanını elde eder ve başka nesneler ya da insanlarla ilişkilerini inceler. Oyun, kas gelişimini hızlandırır ve güçlendirir. Çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkanı sağlar. Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı öğrenir, yeni sözcükler kazanır. Çocuk toplu yaşam için gerekli olan kuralları öğrenir. Oyun düşünceler, duygular ve ilişkiler içinde, beceri ve kontrol kazanmanın önemli yoludur. Oyuncak ise çocuğun beş duyusu ve duygularını uyaran, değerlendirme ve uygulama yetilerini geliştiren, hayal gücünü zenginleştiren, bedensel ve sosyal gelişimini hızlandıran oyun aracıdır.

Oyun çocuk için yetişkinlerin çalışması kadar ciddi, o denli önemli bir uğraştır; çocuk için gelişimin bir yoludur ve çocuğun oyun oynama ihtiyacı vardır. 
(C. Lombrosso)

 

Çorlu Oyun Grubu
Çorlu Oyun Grubu
Çorlu Oyun Grubu