Bilişsel Gelişim

Çorlu Oyun Grubu BİLİŞSEL GELİŞİM

BİLİŞ; düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine denir.

BİLİŞSEL sözcüğü, akıl ve bilgi, bellek, akıl yürütme, anımsama, unutma, sorun çözme, kavramlar arası ilişkileri kurma ve düşünce gibi zihinsel işlevleri tanımlar.

BİLİŞSEL GELİŞİM, yaşla birlikte bu süreçlerde olan değişimlerdir.

Beyin döngüsü hücrelerin bilgi hatlarıyla bağlanmaları yoluyla büyür ve gelişir. Ne kadar çok bilgi hattı olursa öğrenme kapasitesi de o kadar artar. Oldukça görsel, yaratıcı ve duyarlı olan beyin ilk üç yıl boyunca her türlü izlenime sonuna kadar açıktır. Dr. Candace Pert, Duygunun Molekülleri’nde “Vücutta her saniye büyük çapta bilgi alışverişi meydana gelmektedir.” der. “Bu mesajcı sistemlerin her birinin özel bir tonu işlediğini, belirli bir ezgiyi mırıldandığını, çoğaldığını ve azaldığını, güçlendiğini ve zayıfladığını, birleştiğini ve ayrıldığını hayal edin” diye devam eder.

Beyin yeni bilgileri hemen tarar, listeler ve depolanmış olan görüntülerle bir bağlantı bulduğunda birleştirir. 

Beyin ne kadar çok bilgiyi organize etmesi gerekirse sinirsel ağ da o kadar zenginleşir. Uyaranlar sayesinde bebeklik dönemi itibariyle çocuğun zihinsel kütüphanesi zamanla kalabalıklaşır. Önemi büyük olan bu kütüphane sonradan, çocuk daha çok sol beynini kullanmaya başlayıp, daha bilinçli duruma geldiği zaman olaya dâhil olacaktır.

İnsan zekası ve hafızası temel olarak algılama fonksiyonlarının bir ürünüdür. Çorlu PlayHouse Oyun grubu programı çocuğun beyninin hızla geliştiği geri dönüşü olmayan bu değerli döneminde hafıza ve zekanın temeli olan algılama becerilerinin gelişimini, "duyma", "görme", "anlatma" ve "uygulama" faaliyetlerinin tümünü akışın parçası haline getirerek ve beynin her iki lobundaki farklı noktalarını eğlenceli bir şekilde uyararak dengeli bilişsel gelişimi desteklemeyi hedeflemektedir.Çocuklar eşleştirme, sınıflandırma, gözlem yapma ve tahmin etme gibi bilimsel süreç becerilerini kazandıkları oyunlar oynar; dikkat, algı ve bellek gibi bilişsel süreçleri destekleyen kitap okuma, resim inceleme ve anlatma, öykü oluşturma, yetişkine duygu-düşüncelerini anlatma içeren keyifli etkinlikler yaparlar.